dilluns, 7 de novembre de 2016

ACCIDENTS A CATALUNYA

EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 – 2009

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
8.222
8.149
7.588
6.860
6.163
5.745
5.899
5.674
5.255
4.300
Greus
67
74
71
65,2
64,1
54,1
45,6
45,9
41,6
31,3
Mortals
6,8
6,8
7,8
6,2
5,9
3,9
5,2
3,7
3,7
4,1


INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

dimarts, 19 de gener de 2016

ACCIDENTS DE TREBALL. CÀMERES DE SEGURETAT

Mireu el vídeo.
Després, i per parelles, intenteu recordar quins accidents heu vist i quines creieu que han estat les causes de cadascun.
Escriviu-ho en una graella. Compartir-ho amb tota la classe i debatre sobre el tema.


M

dimarts, 10 de novembre de 2015

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJOTREBALL DE GRUP: EN GRUPS DE 4 COMENTEU EL QUE HEU VIST, INTERCANVIEU INFORMACIÓ SOBRE ACCIDENTS I CONSEQÜÈNCIES QUE CONEGUEU (10¨) I TOT SEGUIT HO POSAREM EN COMÚ TOTA LA CLASSE