dilluns, 7 de novembre de 2016

ACCIDENTS A CATALUNYA

EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 – 2009

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
8.222
8.149
7.588
6.860
6.163
5.745
5.899
5.674
5.255
4.300
Greus
67
74
71
65,2
64,1
54,1
45,6
45,9
41,6
31,3
Mortals
6,8
6,8
7,8
6,2
5,9
3,9
5,2
3,7
3,7
4,1


INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA